Метта е будистко понятие, определяно като „любяща доброта“, „доброжелателност“, „великодушие“, „разбирателство“, „приятелство“, „добра воля“, „доброта“, „близко мисловно единство“ (на една и съща мисловна вълна), и „жив интерес към другите създания“.Това е любов без вкопчване (упадана).

Развиването на любяща доброта (метта бхавана) е популярна форма на медитация в будизма. В Палийския канон се препоръчва изпращането на мета във всички посоки към всички същества. В будистката традиция на Теравадинската школа, тази практика започва като първо медитиращия култивира любяща доброта към себе си, а след това към близки, приятели, учители, непознати, врагове, и накрая към всички останали създания. В тибетската будистка традиция, тази практика е свързана с тонглен, при която практикуващия медитация вдишва („получава“) страдание и издишва („изпраща“) щастие. Тибетските будисти практикуват пък „медитация на състраданието“, което всъщност е метта медитация.

Метта  е признаването, че всички същества могат да се чувстват добре.

Метта е признание за най-основната солидарност, която имаме с другите, споделянето на общия стремеж да намерим реализация, да избягаме от страданието и да споделим живота с любов и благодарност.

Метта е лекота, внимание, доброта, щедрост.

Метта е отношение, а не просто чувство. Това е отношението на приятелство.

Метта е основата за състрадание. Когато срещнем страдание, тогава нашата Метта се трансформира в състрадание.

Метта е в основата на споделената радост. Когато нашият Metta се среща с щастието или добрия късмет на някой друг, се преобразува в съпричастна радост.

Метта е безгранична. Можем да чувстваме Метта към всяко едно разумно същество, независимо от неговия пол, раса или националност.

Метта е най-пълноценното емоционално състояние в емоционалното развитие на всяко същество.

metta_love

Нека бъдем с чисти и светли мисли едни към други, да не мразим, обиждаме и насилваме, нека никой чрез гняв или лошо намерение да не причинява вреда на друг.

Безгранична любов изпълва сърцата ни. Да пробудим и разгърнем тази любов, да живеем в любяща доброта, приятелство, разбирателство, великодушие, единство. Да се обединим в добра воля, добри дела и да бъде щастие за всички живи същества.