Древните Веди считали числото 108 за символизиращо цялостта на сътворението. То е считано за свещено в Индуизма и йога.

Едно е Висшата сила, мъжката, слънчева енергия, семето, потенциала,
Осем – Безкрайността, вечността, женската, ментална енергия, двигателя, природата, проявата,
Нула е нищото или празнотата.

Малко интересни факти около числото 108:
Приема се че и 9 и 12 са духовни числа в много традиции. 9 х 12 = 108, а също 1+ 8 = 9, което се счита за числото на богинята.
Степените в математиката за 1, 2 и 3: 1 на степен 1 = 1, 2 на степен 2=4, 3 на степен 3=27. 1 х 4 х 27= 108
Числото на Харшрад: 108 е число на Харшрад, което е цяло число, делящо се на сумата от неговите цифри. Харшрад на санскрит означава голяма радост.
Сърдечна чакра: чакрите са пресечните точки на енергийните канали и се казва че има 108 енергийни канала, които водят към сърдечната чакра. Един от тях е сушумна, който води към сахасрара, и това е пътят към себе-реализация.
Азбуката на санскрит: Има 54 букви в санскритската азбука, всяка от тях има и женски и мъжки род, Шива и Шакти, 54 х 2 е 108.
Прананяма: Aко човек успее така да овладее дишането, че да има само по 108 дишания за деня, просветлението ще дойде.
Упанишадите: Има 108 Упанишади – древни текстове, изпълнени с мъдростта на учителите от древността.
Петоъгълникът е формиран от 2 съседни линии, които имат 108 градуса ъгъл.
Мармас: това са енергийни точни из човешкото тяло, според Аюрведа има 108 такива точки.
Време и чувства: Казват, че има 108 чувства, 36 свързани с миналото, 36 свързани с настоящето и 36 – свързани с бъдещето.
Астрология: Има 12 съзвездия, 9 дъгообразни сегмента, наречени намшас или чандракалас. 9 х 12 е 108, Чандра е Луната, калас е разделението в цялостта.
Реката Ганг: Свещената река Ганг се разпростира на географската дължина – 12 градуса и ширина 9 градуса. 12 х 9 е 108.
Планетите и домовете: В астрологията има 12 дома и 9 планети. 12 х 9 е 108.
Гопите на Кришна: В Кришна традицията има 108 гопи или девици, последователки на бог Кришна.
Слънце и Земя: Диаметърът на Слънцето се нанася 108 пъти към диаметъра на Земята. Разстоянието от Слънцето до Земята е 108 пъти диаметъра на Слънцето.
Луна и Земя: Средното разстояние от Луната до Земята е 108 пъти диаметъра на Луната.
Сребро и Луна: В астрологията металът сребро представлява луната. Атомното тегло на среброто е 108.
Медитация: Смята се, че има 108 вида медитация.
Дишане: В тантра се смята, че човек диша приблизително около 21 600 пъти в денонощието, от които 10800 вдишвания и 10800 издишвания
Има 108 пътя към Бог.
Будизъм: Някои будисти издълбават по 108 малки Буда в орехово дърво за късмет. Някои удрят 108 пъти камбаната на Нова година. Според тях има 108 качества, които е необходимо да се култивират и 108 замърсявания, които да се избягват.
Хиндуизъм: 108 се отнася към броя на хинду боговете. И всеки Бог има по 108 или 1008 имена.
Джайнизъм: 108 са качествата, които притежаваме.
Броениците могат да имат както 108 зърна, така и 9, 27, 36, 54 – кратни на 108.
Сикхи: В тази традиция има броеници от по 108 възела, вместо зърна.
Китай: Китайските будисти и Дао използват броеници с по 108 зърна, които се наричат су-чу и броеницата е разделена на 3 части от по 36 зърна. Китайската астрология казва, че има 108 свещени звезди.
Етапи на душата: казват че Атман, човешката душа, преминава през 108 различни приключения или нива.
Желания: В индийската митология се приема, че има 108 желания в нас, смъртните.
Лъжи: Казано е, че хората използват 108 лъжи.
Заблуждения: Казано е, че в човек има 108 заблуждения или форми на заблуждения.
Танцът: Има 108 вида танца в индиийската традиция.
Първият човек в космоса: Първият полет в Космоса на Юрий Гагарин на 12.04.1961 е продължил 108 минути.

Ако се сетите за още интересни факти, молим допълнете в коментари под статията. Благодарим ви, че споделяте информацията, за да достигне до повече хора.