• Permalink Gallery

    Сектор „Покровители, Пътешествия“

Сектор „Покровители, Пътешествия“

Сектор „Покровители, пътешествия“ се намира на СЕВЕРОЗАПАД. Този сектор се свързва с хората, които ни помагат и съветват както на физическо, така и на духовно ниво.

Секторът отговаря за баланса и синхронизирането в живота ни. Ако е активизиран, няма да имаме проблем с намирането на помощ от другите, за каквото и да е. Винаги ще […]

Сектор „Слава, просперитет“

Сектор „Слава, просперитет“ е на ЮГ, а животното на юга е Червеният феникс. Този сектор отговаря за начина, по който ви възприемат хората, за известността – нашата или на нашия бизнес, популярността, както и за повишаване на престижа ни.  А както е известно, добрата репутация помага и на кариерата, и на бизнеса, а освен […]

Сектор “Деца, творчество”

Сектор “Деца, творчество” се намира на ЗАПАД.  В този сектор дайте свобода на въображението си и заложете на смели проекти. Аранжирайте това място като излязло от детските фантазии, без граници.

Този сектор може да се стимулира чрез поставянето на детски рисунки или неща, изработени от децата ни, както и техни дипломи, награди, трофеи и пр. […]

Сектор “Семейство, здраве”

Сектор “Семейство, здраве” е на ИЗТОК. Този сектор означава семейството в широкия смисъл на думата. Той включва всички хора, за които се грижите и които обичате. Енергията в този сектор може да активирате като поставите семейни портрети или фотографии от щастливи моменти в дървени рамки, семейни реликви – старинни мебели или семейната библия, фамилни […]

Символиката на „Ин и Ян“

Символът „ин и ян“ вече е познат на всички. Той изобразява равновесие, взаимно допълване и съединение на двете части на цялото. Светлата част на кръга е ян – активното, мъжкото, небесното начало. Тъмната част на кръга е ин – пасивното, женското, земното.
Ян началото е активно, мъжко, доминиращо, положително. То е пълно със сила и […]

Фън Шуй – живот в хармония

Фън Шуй е древно изкуство и наука за създаване и поддържане на хармонична и балансирана среда в пространствата около нас.

Фън Шуй ни провокира да наблюдаваме, да осъзнаваме това, което ни заобикаля като ни дава специфични насоки, които да генерират здравословен енергиен поток в пространството, подредбата и предметите.

Китайските йероглифи „Фън Шуй“ означават „вятър“ и „вода.“
В […]