Вълшебният пръстен

Един от най-доверените съветници на цар Соломон бил началникът на стражата му Беная. Той бил тих човек, предан на царя, и любовта му към Соломон била всеизвестна. Един ден цар Соломон дочул Беная да разговаря със съветници в двореца. Той се хвалел, че царят никога не му бил възлагал задача, която не е успял […]

Подобното привлича подобно

Живял някога един могъщ крал. Той си построил огромен дворец. Но този дворец бил доста странен. Той целият бил покрит с огледала отвътре – стените, пода, тавана, абсолютно всичко. Милиони огледала.

Веднъж от някъде притичало едно куче и влязло в двореца. Изненадано от непознатото място, то се за огледало наоколо. И тогава с ужас видяло, […]

За да съхраниш щастието

Трите филтъра на Сократ*
Сократ, великият древногръцки философ, срещнал свой познат докато минавал през пазара.
– Имам да ти кажа нещо важно – започнал човекът. – Става въпрос за един твой приятел.
– Това е чудесно – отвърнал Сократ, – но не ми казвай все още. Аз прекарвам всичката информация, която получавам, през три филтъра, за да […]

Къде се крие мъдростта

При един мъдрец отишло едно момче, което желаело да разбере как може да стане по-мъдро.

– Какво трябва да направя, за да стана по- мъдър? – попитал той мъдрия човек.

– Излезте на улицата и постойте там.

А, отвън валял силен дъжд. Момчето се зачудило, как може това да му помогне да помъдрее, но въпреки всичко излязло […]

Приказка за завистта

Било някога, много отдавна. Страшен морски звяр обитавал морските дълбини. Наричали го Демонът на завистта. Когато бил малък, бил прекрасен като ангел, но завистта полека-лека го превърнала в най-грозния обитател на планетата.
Демонът на завистта мразел целия свят, защото винаги намирал за какво да завижда на всяко живо същество. Някой му се струвал по-красив, друг […]

От |януари 5th, 2016|Притчи|0 Коментара|