Приказка за страха

Живели в една къща, съвсем близо до блатото, трима братя заедно със своя стар баща. А нали всеки знае, че да се живее до блато е лошо! От него само вреда и никаква полза.
Ето че дошло време бащата да умре. Извикал той своите синове и им казал:
– Слушайте, чеда мои. Трябва да се махнете […]

Мъдрият просяк

Живял някога в едно село беден човек, който всеки ден неуморно обикалял околните села да проси милостиня. Така след време събрал много ориз.
— Ти вече не си беден. Кажи какво правиш с толкова много ориз?
— Деля го на четири — отговорил просякът. — Едната част давам на дявола, другата – в заем, третата хвърлям […]

Подаръкът

На млад мъж му предстояло съвсем скоро да се дипломира. От дълго време той не откъсвал очи от един спортен автомобил в близкия магазин и тъй като знаел, че баща му може да си го позволи, му казал, че си мечтае това да е подаръкът му за завършването.
Този ден приближавал и младежът започнал да […]

Притча за Малката Душа

Живяла някога отдавна вън от времето една Малка Душа, която казала веднъж на Бога:
– Аз знам, коя съм аз!
– Чудесно, – отговорил Бог, – и коя си ти?
И Малката Душа му отговорила:
– Аз съм Светлина!
Бог се усмихнал със своята голяма усмивка и казал:
– Вярно е! Ти си светлина!
Малката Душа била много щастлива, тъй като […]

Магнетизмът на детелината

Детелини

Когато сам намериш детелина
с примамливите четири листа,
ще имаш най-щастливата година
и най-желаните от теб неща.
Такава детелина да откъснеш,
щастливо предсказание било.
Но щастието трябва да се търси –
то никога не идвало само.

Детелини, детелини, детелини,
аз ви търсих по безкрайната земя.
Детелини, детелини, детелини,
многобройни сте, но само с три листа.

Аз искам от листенцата вълшебни
едно за мен да има на света.
Те […]

Гвоздеи в оградата

Имало едно време момче с избухлив характер.
Един ден бащата му дал торба с гвоздеи и му заръчал при всяко гневно избухване да забива по един гвоздей в оградата.
Първият ден момчето забило тридесет и седем гвоздея. През следващите няколко седмици то се научило да се владее и броят на гвоздеите постепенно намалявал. Момчето осъзнало, че […]