В Уикенд на Промяната на 26 ноември (събота) от 11:00 часа
практичен клас „Как да живеем в настоящето“ ще представи Албена Паралингова

albena-paral

Албена Паралингова е магистър по управление на човешки ресурси. Притежава 14-годишен професионален опит. Сертифициран треньор е в групово-динамични психотренинги за развитие на социални и екипни умения. Сертифициран оценител на професионалнозначими качества и компетенции в Асесмънт център/Център за оценка/. От 2015 година е сертифициран треньор по класическа /хатха/ йога след дългосрочна специализация.

life_present

В третото издание на Уикенд на Промяната Албена Паралингова ще представи темата „Как да живеем в настоящето“ с практичен клас.

> Как определяте себе си?
> Като човек, който живее в миналото?
> Като човек, устремен към бъдещето?
> Как възприемате настоящето от гледна точка на това, към което сте?
> Колко често, според Вас, Присъствате Тук и Сега?

Единственият момент, който има силата да утвърди нашето Живо Пълноценно Присъствие, свободно и осъзнато, чуващо, виждащо и чувстващо всичко, което се случва, лишено от болка, тревога и вина, е само един – Настоящият момент.

Да живеем в настоящия момент не означава да не се връщаме към миналото или да не кроим планове за бъдещето.
Да живеем в настоящето означава:
– да сме наясно с миналото /да не изпитваме тъга – че сме били по-щастливи тогава, по-спокойни, по-здрави и т.н. – да не се чувстваме виновни за сторено или несторено…
– да сме отворени за бъдещето /да не се безпокоим за предстоящото; да притежаваме увереност относно силата си да приемем, каквото се случи;/.
о се случи;/.

Учените смятат, че 40 % от нашите мисли са за миналото, 50 % – за бъдещето и само 10 % от мислите ни са насочени към настоящето.

В рамките на 90 минути всеки участник ще има възможност:
-> да изследва собствените си ограничения за възприемане на настоящия момент;
-> да дефинира емоциите, свързани с тези лимити;
-> да намери нови ефективни пътища/парадигми относно собствената си реалност.

Ще бъдат използвани следните подходи:
1.Лекция
2.Презентация
3.Индивидуална работа.
4.Работа по двойки.
5.Дискусия.
6.Релаксация.
7.Визуализация.
8.Медитация.

Очакваме ви да си подарим прекрасно време ЗАЕДНО!

logo (1) Място на провеждане:

Пловдив, ул. Иван Перпелиев № 5
Пловдивски Културен Институт
032/664433 или 0884 777 050