Още една прекрасна тема по пътя към желаната ПРОМЯНА ще представи Д-р Валерий Шакола „НЛП – поведение, технология, методология или наука за свободата” на 27.02 (събота) от 15:00 часа.

shakola

Д-р Валерий Шакола е лекар-иглотерапевт, консултант-психолог, провежда тренинги за развитие на вниманието и паметта, семинари и оздравителни програми. В работата си и срещите с пациенти използва комплексен подход, съчетаващ алтернативна и конвенционална медицина. Вегетарианството и практикуването на Цигун му помагат да се освободи от натоварването в работата и при стресови ситуации. Със знания та и опита си в психотерапията помага на пациентите си да станат по-здрави и по-устойчиви душевно.
В Уикенд на ПРОМЯНАТА Д-р Шакола ще ни срещне с Невро-лингвистичното програмиране (НЛП), характеризирано от чувство на любопитство, авантюризъм и желание за придобиване на нови умения, нужни за разбиране на видовете комуникация, които влияят на хората около нас.

НЛП е поведение… характеризирано от чувство на любопитство, авантюризъм и желание за придобиване на нови умения, нужни за разбиране на видовете комуникация, които влияят на хората около нас. НЛП е желание да знаем това, което заслужаваме. Нека за вас то бъде рядка възможност за себеусъвършенстване.
НЛП е методология… базирана на принципа, че всяко поведение има структура, и че тази структура може да бъде извлечена, научена и дори променена. Водещият принцип на този метод е да знаем какво е полезно и ефективно.
НЛП е технология… която ни позволява да организираме информация и възприятия, за да постигнем резултати, смятани за невъзможни в миналото.
Невро-лингвистичното програмиране изучава структурата на субективния житейски опит и това, което можем да извлечем от него.
В основата на НЛП е разбирането, че ефективните стратегии на мисълта могат да бъдат идентифицирани, анализирани и използвани от хората, които желаят.
НЛП е създадено, за да ни помогне да разберем още по-добре как комуникацията, вербална и невербална, влияе на човешкия мозък.
Като резултат НЛП ни предлага възможности не само да комуникираме по-добре с другите, но и да се научим да контролираме някои от неврологичните процеси, погрешно смятани за „автоматизирани”.

Създателят на НЛП определя тази концепция по брилянтен начин:
„Едно от най-важните неща, които хората трябва да разберат за науката, на която съм посветил живота си, е, че тя не е терапия или бизнес – тя е свобода.” Ричард Бандлър

http://www.shakola.com/
http://www.nlpbulgaria.bg/