В Уикенд на ПРОМЯНАТА на 27.02 (събота) от 17:30 часа ще се срещнем с Иво Величков и темата „Хипнозата – пътят на контролирания транс“

Ivo_Velichkov

Иво Величков – психотерапевт, автор на „Тайните на хипнозата“, издавана в България и в чужбина. Като психотерапевт има над 15 години терапевтична и преподавателска практика в България и Великобритания, водещ на множество семинари и обучения, с дългогодишен опит в областта на хипнозата, терапията, бойните изкуства и различни системи и практики за физическо и духовно самоусъвършенстване от цял свят. Председател на Българска Асоциация по Хипноза. Инструктор е в индонезийската школа за вътрешни бойни изкуства „Санди Мурти“ и в руската школа „Система Рябко“. Преподава клинична хипноза на психолози, стоматолози и медици, а също така води семинари за широка публика в сферата на работа с трансовите състояния, дихателните практики, ефективната комуникация, използването на психофизическия ни потенциал, опознаване същността на медитацията, концентрацията и релаксацията, личностното развитие и други. Подходът му е насочен към отключване на неподозираните знания, умения и естествени механизми, заложени във всеки от нас.

IvoХипнозата винаги е била забулена в загадъчност и митове. Представата за нея обикновено е нереалистична, дори и в психологическото и терапевтичното общество. Малко са тези, които имат реално познание за този, съпътстващ ни през цялата човешка история феномен. Както и всяка друга тема, така и хипнозата може да бъде разгледана в много по-широк аспект от тясната конкретна рамка, в която обикновено се представя. Най-малкото поради факта, че основния елемент и ефект при нея е внушението, а всеки от нас непрекъснато е в ролята на човек, който внушава или на когото се внушава нещо – несъзнателно, разбира се. Осъзнаването, познаването и използването на тези механизми би било от полза в много направления, а в някои сфери, свързани с комуникацията и терапията е просто задължително. Същото се отнася и за другата основна тема при хипнозата – трансът – който е естествено състояние на съзнанието ни. Работата с трансовите феномени винаги е билa вълнуващо преживяване и затова може би тази тема е приемана повече като атрактивна, отколкото като реално полезна – това подценяване е неоправдано и работата с транса трябва да бъде подробно разяснявана. Лекцията ще представи и демонстрира различен подход относно същността на хипнозата, внушението, транса, както и терапевтичния смисъл от този аспект на психологичното познание. Ще се представят инициативи на Българската Асоциация по Хипноза, както и програми за обучителни курсове в сферата.

Добре дошъл е всеки, който се интересува от темата!

http://hipzona.com/index.php/about/