В неделя (19 март)  от 16:30 часа на фестивала „Пролетно пробуждане“ за децентрализираните, автономни общности ще ви разкажат
Валентин Георгиев и Румен Шекеров

Като представители на две такива общности лекторите ще ви запознаят с техния опит в създаването на „Еко Етика“ и „WakeЪп!“.

За „WakeЪп!“ и „Еко Етика“ – „Всичко започна преди 6 години с едно събиране на група приятели сред природата.
Живеейки заедно дори само за няколко дни, разбрахме колко е важно да бъдем внимателни едни към други и към заобикалящата ни среда.
WakeЪп! съчетава минало с бъдеще, социум с природа, стари приятели с нови запознанства.
Много хора започнаха да организират и посещават фестивали под различни надслови в целият свят. Всички тези събития позволиха както на участниците във фестивалите, така и на гостите да разберат, че не са сами и имат много съмишленици. Малко по малко тези еко-етични отношения се пренесоха в живота на голям брой хора, което доведе до създаването на общност.

„Еко Етика“ започна като инициатива с цел разпространяване и споделяне на наученото в живота, което може да обогати всеки по различен начин.
Следвайки идеалите си се формира общност от хора, желаещи да живеят и творят , опитвайки се да се самоиздържат.

През последните няколко години посетихме различни места по света и у нас. Видяхме общности стремящи се да живеят в мир, все по-близо до природата.
Вече съществуват много места, където се събират млади хора и заедно творят и обсъждат идеи. Хора, определяйки се един друг не с религия, раса или социално положение. Хора, равни и уважаващи се един друг, изучаващи все по-задълбочено смисъла на думите „човешко същество“.
Съобразявайки се със съвременният , общоприет начин на живот, в който все по-често и на все повече места по света се прекъсват връзките между поколенията, чрез които се предават знанията във времето решихме да заснемем и покажем някой неща, които могат да се правят в ежедневието.

Основни акценти в Лекцията на 19 март (неделя) В търсене на хармония …:
– Децентрализирана структура на управление в общностите
– Автономност на общностите
– Самофинансиране на идейни проекти
– Съвременни методи за строеж на енергийно-ефективни куполни къщи

Очакваме ви да си подарим прекрасно време ЗАЕДНО!

logo (1) Място на провеждане:

Пловдив, ул. Иван Перпелиев № 5
Пловдивски Културен Институт
032/664433 или 0884 777 050