Прекрасна тема по пътя на ПРОМЯНАТА при децата ще представи
на 18 юни (събота) от 10:00 часа
детският психолог Красимира Харлова
„За кризите и капризите в детската възраст и не само…“

Krasimira

Красимира Харлова е детски психолог и фамилен терапевт, ръководител на Психотерапевтичен Център ,,КАСИОПЕЯ” и член на ,,Дружеството на Психолозите в България”. Работи с деца и техните родители за преодоляване на кризи в развитието, семейството и на работното място – психодиагностика и определяне готовността на детето за училище. Тя ръководи детски и училищни групи за самопознание, преодоляване на стреса и проблемите в общуването, както и групи за самопомощ и подкрепа за родители. Красимира използва методите на психодрамата, аналитичната и гещалт-терапията.

В своята лекция ,,За кризите и капризите в детската възраст и не само…”, тя ще разясни смисъла на понятието „криза“ и нейното присъствие в човешкото развитие. Какви са основните кризи в детска възраст и какви са начините за тяхто преодоляване, как да действат родителите в такива случаи, са част от въпросите, които ще бъдат във фокуса на лекцията. Тя застъпва връзката между преодоляването на отделните кризи в детството и нашето поведение, като възрастни, както и моделите и клишетата, които се използват най-често. С помощта на мултимедийният подход и с методите на тренинга всеки участник ще има възможността да се докосне до психолабораторията заложена във всеки един от нас и да погледне от друг ъгъл на този прекрасен период от нашия живот – наречен детство.

www. psy-casiopeia.com