С темата „Връзки и зависимости между партньорство и родителство“
на 19.06. (неделя) от 15:30 часа
в Уикенд на Промяната ще ни срещне Невена Божилова

Nevena

Невена Божилова е приложен психолог, преминала обучения към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, Българска асоциация по арт-терапия и Фонд за превенция на престъпността. Има натрупан опит в работа с деца в риск и такива с поведенчески проблеми, фамилно консултиране на семействата.  Диагностика на дисфункциите в семейната система и партньорските взаимоотношения, както и влиянието им върху психо-емоционалното състояние на детето. Проблеми при родителстване. Участва с лекции в училище „Чакам бебе“, организирани от  Deteto.info – инфо гайд за родители.

В своята Лекция в този формат Невена Божилова ще представи най-честите дисфункции в семейната система и нарушения на комуникацията в партньорските взаимоотношения – видове дисфункционални семейства, проблемни модели на взаимодействие в семейството, семейни кризи и преодоляването им.
Ще научим за характеристиката на семейната система – елементи, йерарахия, семейни роли, граници и начини на взаимодействие с външния свят, семейно равновесие.

kids_healt

Каква е психо-емоционалната подготовка за поява на нов член в семейството:
– Емоционални промени по време на бременността,
– Физически промени и свързаните с тях психически усещания.
– Следродилна депресия и механизми за справяне.
– Емоционално състояние на таткото с появата на бебето.
– Бракът след раждането – кризи в отношенията.
– И още – Връзката между общуването с детето, от раждането до 3 г. възраст, и формирането на стилове на привързаност на актуални способности и на емоционалната му стабилност.
– Проблемни модели на общуване родители и деца.