Лекция по темата „Истината за регресията – митове и факти“ на 18.06. от 15:00 часа
в Уикенд на Промяната ще представи Гергана Терзийска

Гергана ТерзийскаГергана Терзийска е дипломиран психолог, семеен консултант, води сесии по регресия и вярва, че призванието й е да помага на хората.

„Като търсещ човек се интересувам от темата за прераждането – как миналите ни животи влияят на настоящия ни живот. Моите търсения и въпроси ме отведоха до книгите на Майкъл Нютън, а те ме вдъхновиха да се запозная с метода на регресията.
Завърших обучение по регресивна терапия при Петър Петров и имам огромното желание да продължа да се развивам в тази област.
Убедена съм, че всеки от нас има свой уникален път. Когато поемем по него, ние се усещаме напълно завършени и щастливи, намерили своя смисъл. Лично за мен – това е пътят, по който мога да показвам на хората техните минали превъплъщения. Те са най-голямото доказателство, че душата ни е вечна и че сегашният ни живот е само едно от многобройните ни пътешествия в този свят.“, споделя Гергана.

Regresia

Регресията е безценен метод, който заслужава да бъде представен по-подробно пред широката аудитория, за да могат все повече хора да се докоснат до него и да подобрят живота си.

В лекцията си „Истината за регресията – митове и факти“, Гергана ще сподели своето знание и опит за Регресията.

Много хора се страхуват да се подложат на регресия, защото са наплашени от неверни твърдения.
Напълно нормално е човек да има опасения, когато няма достатъчно информация или има невярна такава.
Целта ми е с настоящата лекция да разсея страховете, като оборя погрешните митове за регресията.
Ще намерим отговори на въпросите –  има ли вероятност да не се събудите, опасна ли е хипнозата, ще преживеете ли нещо страшно, което ще ви разстрои, измисляте ли си по време на сеанса и др.
Също така, ще наблегна и на ползите от регресията – как тя може да ни помогне при справянето с различни травми и фобии, чиито причини се коренят в миналите ни животи, как да разберем и да си обясним по-добре отношенията ни с определени хора – как можем да ги подобрим, възможността да се срещнем с нашия Духовен водач и да получим отговорите на най-важните и актуалните ни въпроси.