Тай Дзи като анти-стрес терапия на 18 юни от 17:30 часа
по време на Уикенд на Промяната ще представи Едмонт Будакян

Edmond

Едмонт Будакян e многогодишен Тай Дзи инструктор към най-големите школи по Тай Дзи в страната, в класовете си Едмонт следва традиционните методики за преподаване на Тай Дзи, които комбинират статична и динамична медитация, самостоятелна работа и работа с партньор, релаксация и цялостност, търсейки постоянния баланс и равновесие на съзнанието.

Tai Dzi

В Уикенд на Промяната Едмонт ще представи Тай Дзи като философия и начин да се справим със стреса и ще поведе в практична сесия желаещите да се потопят в това знание. 

Тай Дзи съдържа в себе си обединяването на самозащита, самопознание и добро физическо състояние на индивида. Идеята на Тай Дзи най-ясно личи в знака на Ин и Ян и по-точно в линията, която разделя кръга на две отделни половини – тя именно ги държи заедно в динамична свързаност. Същността на Тай Дзи е взаимодействието на Ин и Ян и циркулацията на нашата жизнена сила – Ци. Ци е подобна на електричество. Тя изисква противоположността от негативно и позитивно, или движещата сила на Ин и Ян, за да може да тече. Движенията в Тай Дзи, осигуряват необходимата полярност, за да се активира и поддържа протичането на Ци, което захранва нашето тяло и нашето съзнание. Крайният резултат от практикуването на Тай Дзи е високо енергизирано тяло, чиято структура може да бъде оприличена на триизмерно колело на велосипед. Центърът на колелото е доленят Дан Тиен, а Ци е силата, която се разпростира по периметъра на колелото, това са тялото и крайниците, и свързва центъра чрез милионите зрънца на Ци. 

Чрез практикуването на Тай Дзи вие оставате центрирани през цялото време, по този начин вие се придвижвате от една позиция в друга (динамична медитация). Вие може да практикувате формата в Тай Дзи също като вид серии от позиции на Джан Джуан (статична медитация), свързани заедно, за да осигурят обединяването на вашата Ци и центрирането й по време на изпълнение на формата.

Доверете се на редовните класове по Тай Дзи с Еди
всеки петък от 18:00 часа в Пловдивски Културен Институт!