Доверете се на нашия опит и професионално отношение! 

ПСИХОЛОГ

553842Консултациите с психолог са вид краткосрочна помощ, ориентирана към разрешаване на конкретен проблем и възстановяване на емоционалното равновесие.

Консултациите с психолог са подходящи както за деца с проблеми, така и за техните родители при проблеми с общуването, конфликтни отношения, подтиснатост, ниско самочувствие, повишена емоционалност, агресивно поведение, страхове, тревожност, неувереност и др. Прочети повече! 

ЛОГОПЕД

Mother reading to childcopyright Bill Frymire Dec. 2003Консултацията с логопед е препоръчителна при езиково-говорни проблеми, затруднения в общуването, комуникативни нарушения, внезапна промяна или трудност при говорене. В зависимост от сложността на нарушението се предприема комплексен подход, изготвя се индивидуален план според конкретните цели  за постигане на максимална ефективност. От особена важност е създаването на доверие между логопеда и детето, съпричастността и подкрепата на родители и близки, ежедневната работа както със специалист, така  и в домашни условия. Прочети повече!