AngelTerapie

Нашите ангели са близо до нас, за да ни съпътстват и реализират Божествения план за хармоничен живот. Те ни помагат да постигаме покой, да намираме решение, да следваме пътя, който сами избираме, да не забравяме Божествената си природа, да обичаме и да бъдем добри, да откриваме и развиваме способностите си, за да направим този свят по-добър за всички. Те са нашата закрила и подкрепа винаги, когато ги потърсим и призовем.

Ангелите са тук за да ни закрилят и подкрепят, присъстват тихо, нежно и незабележимо в живота ни, до мига, в който да ги потърсим и призовем за помощ.

Всички можем да получаваме послания от ангелите си. Трябва да поискаме помощта им, да разговаряме с тях и да ги послушаме. А времето и събитията ще ни покажат, че техните Божествени напътствия превръщат живота ни в рай. А настройвайки се към ангелските послания, помагаме за създаването на един мирен свят за всички, като започнем от самите себе си.

„Позволете си да приемете с готовност посланията на вашите ангели. Те не биха ви казали нищо, с което да не можете да се справите. Освен това, няма да се опитват да ви контролират. Съветите им винаги ще ви помагат да се чувствате по-защитени и по-щастливи, ще направят по-осмислен всеки аспект от живота ви.” – Дорийн Върчу

Чрез Ангелска терапия можете да се свържете с вашия личен ангел, да поискате знак за определена ситуация, да получите напътствие за решаване на проблем, да разберете какво е посланието на дадено изпитание, какво да предприемете в момента. Позволете на ангелската светлина да ви води и напътства. Бъдете отворени за Божествената подкрепа .

Следете нашият раздел Предстоящи събития или се свържете предварително, за да заявите вашият удобен час.

ღ Цени Ангелска терапия:
~ Индивидуални – 60 минути – 20 лв.
~ Групови – 90 минути – 15 лв.