Цветовете оживяват с метода Цветотерапия 

Bah

Цветотерапията е съвременен холистичен метод на лечение, разработен през 30-те години на ХХ век от английския лекар, хомеопат и биолог Едуард Бах. Той разработва учението си, което се различава от хомеопатията по следните три основни признака:

  1. Духовната същност на лечението се основава на система от отношения,която надхвърля границите на отделната човешка личност. Изградена е нова форма на диагноза – не чрез физическите симптоми, а изключително въз основа на душевното състояние и настроение.
  2. Нов и различен днес е и простият и естествен способ на освобождаване на енергията на цветовете от тяхната материална форма и свързването и с носещото вещество. Това води пряко до хармонизиращия ефект на концентрати­те от цветове, при които не съществуват свръхдозиране, странични нежелани действия и несъвместимост с други лечебни средства и способи.
  3. Този безвреден механизъм на действие прави метода достъпен за много широк кръг от хора. Понеже описаните от д-р Бах състояния са последица от общочовешки слабости на характера, а не психически заболявания, лечението с концентрати от цветове може да се прилага и от лица без специално медицинско или психологическо образование. Много по-важни в случая са зрелостта, логическата мисъл и способността за вживяване в проблеми­те на ближния.

Д-р Едуард Бах създава един нов терапевтичен подход като доразвива и утвърждава в практиката една от глобалните и вечни идеи в психологията – идеята за единството и органичната връзка между душата и тялото – между нервно организираната материя и психиката. Разбирането за тази взаимозависимост помага да осъзнаем, че промените в тялото въздействат на процеси протичащи в полето на душата и обратното.  В основата на тази терапия е разбирането, че болестта е резултат от вътрешни конфликти и е път към нашето опознаване, промяна, израстване.

„Като си даваме смет­ка, че истинската причина на болестта се намира в нашата личност и е под наш контрол, можем да живеем без страх и притеснения, знаейки че средствата за излекуване се нами­рат в самите нас.“ – Едуард Бах

Bah2

Цветотерапията на доктор Бах въздейства върху емоционални състояния като страх, нетърпение, тревога, безпокойство, тъга, отчаяние, самота, помага ни да намерим отново вътрешния си център, да бъдем търпеливи и спокойни, да живеем в настоящето и да изпитваме радостта на всеки миг, да имаме вяра в бъдещето и смелост пред трудностите.

Хармонизирането на личността при приема­нето на есенциите става по толкова естест­вен и лесен начин, че процесът е почти неуловим и без всякакво насилие. Човек просто усеща огромна лекота, радост, успокоение и хармония в цялото си тяло. Жизнеността му се увеличава и той се справя с ежедневните си задачи без­проблемно. Възвръща се здравият нощен сън и тялото се освобождава от токсините както на умствено, така и на физическо ниво.

„Цветните есенции не лекуват поради факта, че въздействат директно върху болестта, а защото обливат нашия организъм с позитивните вибрации на висшето Аз, пред което болестта се разтопява като сняг на слънце.
Не съществува истинско излекуване без промяна на начина на Живот, без мир в душата и без усещане за вътрешна радост.“ – Едуард Бах

Есенциите на д-р Бах са напълно безопасни за цялото семейство и всяка възраст – новородено, бременни, деца и възрастни. Можем да помогнем дори на нашите домашни любимци или растения. Използват се спокойно в домашни условия. Терапията с цветни есенции може да се съчетава добре с други терапии, включително и при медикаментозно лечение.

За консултации, въпроси и поръчки на есенции тел. 032/66 44 33 или 0884 777 050 или чрез e-mail: info@change-life.eu