Терапии…чрез говорене 
говорни практики

Умението да общуваме е в основата на успеха и удовлетвореността в живота ни – както в личен, така и в професионален план. Успехът е равен на 90 % добро общуване + 10 % компетентност. Общуването е това, което ни съпътства през целия живот – определя средата  и мястото ни в нея,  привлича или отблъсква, пречи или ни помага както в професионален, така и в личен план.

Ключът към качеството на нашия живот  е качеството на  общуването ни.

Невъзможностите да се изразяваме, да се справяме с определена ситуация, да създаваме трайни връзки, са екстремни и стресиращи за голяма част от хората и най-вече за децата и хората, които заекват.

Как да се справим с говорните пречки, да преодолеем стреса от комуникация, как да овладяваме изкуството на общуването и да бъдем харесван и предпочитан събеседник?

Център „Промяна” провежда специализирани консултации и говорни практики за деца и тийнейджъри с проблеми в общуването – заекване, дислексия, неувереност, безпокойство, страх, агресия. Нашият екип от професионалисти – логопеди, психолози, социални работници и треньори ще ви посрещнат с разбиране и ще дадат подкрепа на вашите деца с изготвяне на индивидуална програма за развиване на добри комуникационни умения, постигане на емоционален баланс  и придобиване на увереност за подобряване на цялостното поведение и отношение към житейските предизвикателства.

Чрез приятно съчетаване на слухови, говорни и компютърни упражнения, четене, разказване, йога и дихателни техники, групови забавни игри, децата по много лесен, непринуден и приятен начин придобиват умения, опит и увереност, за да преодолеят напълно проблемите в общуването, да развиват своята креативност, самоосъзнатост, самоконтрол, с лекота да създават контакти, да изпитват удоволствие и удовлетворение от възможностите на комуникацията.

Kids-Sitting-and-Talking

С помощта на говорните практики децата научават различни техники и методи за развиване и усъвършенстване на комуникационните си умения, за изграждане на стабилност и баланс в ума и емоциите, които използват като инструменти в ежедневието си, за да подобрят цялостното отношение към заобикалящата ги действителност, да преодоляват стреса, бариерите и напрежението от общуването, да трансформират агресивното си поведение в креативни, творчески и успешни изяви.

Ние ще бъдем до вас, до децата ви, ще ви подкрепяме и ще споделяме пътя на прекрасната промяна и успеха. Открийте новите и уникални възможности на колективната и споделена работа.

Дайте на себе си и на децата си вяра, подкрепа, търпение и постоянство! Най-доброто винаги предстои!

За консултации, въпроси и записване, можете да се свържете на тел. 032/66 44 33 или 0884 777 050 или чрез e-mail: info@change-life.eu

Ще ни откриете на адрес:

Център „Промяна“
4000 Пловдив
ул. „Иван Перпелиев” № 5
Phone: 032/664433
Mobile: 0884 777 050
E-mail: info@change-life.eu; change_life@abv.bg
Web: www.change-life.eu
Facebook: Change your life