Reiki2

Рейки е универсалната жизнена енергия, която ни заобикаля, присъстваща във всичко живо.

Преоткрита е през XIX век, след дълго изследване от страна на християнския монах Микао Усуи, който дава насоки как да бъде канализирана енергията и как да се живее в хармония с нея. Той базира своята практика върху фразите, написани от японския император Мейхи, които формулира като пет жизнени принципа:

1. Точно днес бъди радостен
2. Точно днес очаквай най-доброто
3. Точно днес обичай всичко съществуващо
4. Точно днес работи усърдно
5. Точно днес бъди благодарен за получената благодат

Д-р Микао Усуи забелязва, че различни страдания и болести пречат на много хора да живеят пълноценно и щастливо. След като дълго обмисля какво да стори, той стига до заключението, че неща, помагали преди, могат да помогнат и сега. И той тръгва да търси едно вече забравено изкуство – лекуването с полагане на ръце. Така създава една стройна, лесно изпълнима и ефективна система за лечение и зареждане на тялото чрез дланополагане.

Рейки разгражда енергийните блокажи, увеличава жизнената енергия и структуризира аурата, има изчистващ ефект за клетките и системите в тялото, хармонизира всички органи и части на тялото, успокоява и пречиства ума.

Рейки ни отвежда по един път към балансиран и щастлив живот, събуждайки вътрешната ни увереност, сила и естествена радост. Помага да се справим с вредни навици и да се освободим от отрицателни мисли, чувства и спомени.

„Рейки не само лекува болестите. Рейки развива заложбите, балансира духа, прави тялото здраво и като краен ефект – носи щастие.” – Д-р Микао Усуи

Рейки не отрича и не е в конфликт с многобройните лечебни методи и с официалната медицина.
Рейки няма религиозна насоченост и не противоречи на никое религиозно вярване. Не изисква режими, диети, ритуали, лишения. Рейки е даряваща, приемаща, пречистваща и балансираща.

Не се колебайте да планувате вашият удобен час на тел. 032/66 44 33; 0884 777 050 или да заявите, чрез e-mail: info@change-life.eu