Венета Матева: Кармата е важно да осъзнаваме като собствена отговорност | ПРОМЯНАТА

Карма е една от най-старите духовни концепции в света, която се основава предимно на вярването, че миналите действия определят съдбата ни в днешния ден.  Дхарма е нашата цел или мисия в живота ни.  Митологията разглежда дхарма като космически закон, в който нашите навици и действия се отразяват във всяка сфера на живота – на индивидуално ниво, но и в обществото, семейството, природата. И така ако дхарма е крайната цел в живота ни, то карма е това, което правим или не, по пътя към целта.

Кармата е тема, която ангажира все повече вниманието ни в последните години. Търсим отговори за житейската си предопределеност чрез различни мнения, опитности, методи и практики. Опитваме се да научим повече по тази тема днес през погледа на астролога Венета Матева*.

Индийският духовен учител и астролог Свами Шри Юктешвар казва, че „Едно дете се ражда на този ден и в този час, когато небесните лъчи са в математическа хармония с неговата индивидуална карма. Неговият хороскоп е един предизвикателен портрет, разкриващ неизменното му минало и вероятното следствие от него в бъдещето.“ Възможно ли е чрез астрологията да разберем с какви задачи сме дошли, каква е житейската ни цел или мисия?

ВМ: Абсолютно съм съгласна с думите на Свами Шри Юктешвар. Всичко във Вселената е предопределено и всичко се намира в хармонична синхроничност. Предопределеността обаче не значи да изключим личния си избор и свободна воля. Напротив! Рождената карта е многопластова, дълбока и многолика. Тя е пътеводител и само ние избираме къде, как и с кого да прекараме пътуването си. От нея можем не само да разберем каква е нашата мисия тук и сега, но можем да видим и какви са начините за да постигнем всичко това. Картата казва с какъв ресурс от знания и умения идваме от предходните животи. В какви занимания и дейности имаме най-голям шанс да бъдем щастливи и успешни. Какви таланти имаме и как да ги развиваме. Най-важното е, че тя ни вдъхва вяра за качества, в които самите ние се съмняваме и разкрива къде няма нужда да влагаме усилия и енергия.

Кармата е предопределеност, която е важно да осъзнаваме като собствена отговорност.

– Кармата е универсален закон, насочен към поддържане на хармония и баланс чрез върховна справедливост. Карма означава дело или действие, но днес я приемаме като предопределност, която бележи житейския ни път и всичко, което ни се случва. Как астрологията гледа на този закон и какво можем да научим чрез наталната карта?

ВМ: Няма по справедлив и универсален закон от кармата. Кармата е предопределеност, която е важно да осъзнаваме като собствена отговорност. Тя не е нещо, което идва отвън. Тя е плод и резултат на собствените ни мисли, действия и дела, ако не в този живот то в предходни наши прераждания. В астрологията има няколко кармични фактора, които дават информация предимно за уменията и слабостите на душата ни от изминалите животи. Всяка душа се преражда около 35-40 пъти във времето и наталната карта не може да види всяко едно от тях, но тя може да каже какво душата ни е натрупала повече като опит и от какви уроци има нужда сега.

– Каква информация носи кармичната астрология и до колко може да ни помогне в разбирането и отработването на кармични ситуации. Можем ли да видим какви са ни кармичните уроци?

ВМ: За яснота на читателите ще представя кармичните показатели в картата и ще дам кратко обяснение кой от тях какво показва.
Луната дава информация какво носим съм себе си преди, какви знания и умения имаме. Тя е потенциал.
Ретроградните планети казват какво имаме още да учим. С какво не сме се справили и сега отново ще имаме предизвикателството на тези уроци.
Сатурн и неговото положение ни разкрива предопределените трудности до 30-тата ни годишнина. Къде трябва да положим повече усилия и търпение.
Южен лунен възел (Кету) в прав текст обяснява какво знаем и можем.
Северен лунен възел (Раху), определя целите ни в този живот. Неговото положение разкрива сфери и дейности, в които сега трябва да вложим сили и енергия. Те са необходими на душата ни за израстване и надграждане.
Тези показатели се тълкуват спрямо положението по знака и дома на картата. Те интерпретират кармичните ни задачи и вероятности.

– Може ли да се приеме, че в определена област от живота ни кармичните уроци са най-силни и кога се проявяват?

ВМ: Основата на наталната карта е изтъкана от карма и дарма, от нашите достойнства и слабости от предходни инкарнации на душата ни. Кармата или работата за вършене от нас сега се вижда от положението на Сатурн, ретроградните планети и възлите в картата. Сатурн прави своята обиколка на астрологичното колело един път на 28-30 години. Тогава настъпва изпита, свързан с неговото положение по дом и знак в картата. Кармичните възли правят завръщане на 18 години и също ни поставят пред равносметки. На 18 години ни е нужно осъзнаване в каква посока трябва да тръгнем. На 36 години за втори път завръщането на северния възел ни потупва по рамото и ни подканва за направим необходимата си за израстването крачка. На 54 години, е хубаво да имаме резултати, ясни мисли и осъзнаване за смисъла на собствения ни живот.

Доброто намерение и добрата постъпка са причина за добрата карма, която се проявява като бъдещо щастие, докато лошата умисъл и лошата постъпка са причина за лоша карма, която се проявява като бъдещо страдание

– Добрата карма се възприема като добри намерния, постъпки и действия, които се проявяват в добър и благодатен живот, а лошата карма е резултат от лоша умисъл, постъпки, които се проявяват като болести, загуби, страдания. До колко информацията в нашата карта показва кармична обусловеност за нашето поведение или родова обремененост?

ВМ: Безспорно кармата е равновесие, което идва в следствие на нашите мисли и действия. Трябва да осъзнаем, че всички живи същества на планетата и извън нея, сме свързани и сме част от едно цяло. Кармичните възли в наталната карта, заедно с всички останали фактори в хороскопа могат да дадат информация какъв опит има нашата душа и какво има нужда и трябва да преживее.
Хороскопът насочва и обяснява причините за нашите стремежи, търсения, слабости и предимства.

– Като че ли за всички нас си остава най-важен въпросът за кармичните връзки. Любовта и Кармата – как си кореспондират? Как да разберем, че с даден човек сме в кармична връзка и каква е целта на тази среща?

ВМ: Кармични показатели в наталната карта са кармичните възли, Сатурн, Плутон, Луната и ретроградните планети. Когато някой от тези фактори са в съвпад до 3 градуса с която и да било планета на другия човек, то тогава можем да говорим за наличие на кармични отношения. Без да преувеличавам смятам, че над 90% от отношенията между хората са кармични. Техните души се познават от предходни животи и се срещат отново в този живот за да довършат своите задачи. Те се виждат от типа замесени планети, положението им по знак и дом и аспектите, които правят с другите планети в картата. Корена на любовните кармични отношения е винаги необходимостта от прошка между душите. Тези отношения не винаги са добри и не винаги носят щастие. Те в много от случаите са уроци, които имат единствената роля да ни научат на търпение, приемане и прощаване. Капанът тук е в очакването, което и двамата души замесени в отношенията имат. Сякаш всеки има необходимостта да получи определени неща от другия. Обикновено това не се случва и следва разочарование, мъка и нова карма.

За това посрещайте хората в живота си с любов. Учете се от тях и ако трябва ги изпращайте с добри чувства и пожелания. Само така в бъдеще ще се радвате на светлина и хармония.

Подарете на бъдещето си мир и любов!

– Мислиш ли, че децата са кармата на своите родители?

ВМ: Връзката родител-дете също много често има своите кармични корени и много често децата се явяват учители на своите родители. Душата избира по кое време, къде и в кое семейство да се роди. Сякаш мъдро Вселената ни праща липсващите частици в нас и ни кара да отстъпим, да наведем глава, да премълчим и осмислим случващото се.

– Според теб предопределеност ли е това, което се случи тази година в България – служебно правителство, нови избори, несигурност за много хора?

ВМ: Гостуването на Юпитер и Сатурн тази година в знак Водолей, определя до голяма степен случващото се в политически и икономически план. Енергията на този знак се свързва с промяната и желанието за излизане от всички стари норми и принципи. В основата на всичко, което се случва е необходимостта от промяна на досегашния ни начин на живот. Нямаше вариант тази година да се задържат старите управници и политика. Желанието за обновление е на лице, но дали новите политически фигури имат качествата да поемат тази отговорност, зависи от личните им натални карти. Несигурността идва от неизвестността, която внася страх и объркване. Смятам, че ясно подреждане в световен план ще има чак 2023 година.

– Твоето послание – пожелание към читателите в този момент?

ВМ: Мили хора, бъдете честни, искрени и добри. Живейте бавно, но се движете бързо. Не оставяйте твърде дълго време в миналото и в ситуации, които не ви носят щастие. Каквито и да са те, колкото и да са ви наранили. Те са дошли до вас, защото вашата душа има нужда от тези преживявания. Те са липсващите страници в романа на съществуването ви. Приемете ги. Дайте им нужното внимание, вземете си уроците и ги оставете.

Научете се да отделяте вашите неща от чуждите. Това което някой върши или мисли за вас не е ваша работа. Той носи отговорност за собствените си действия, а вие носите отговорност за вашето възприятие.

Не позволявайте каквото и да ви се случва да създавате омраза, гняв и желание за отмъщение. Забравяйте и позволявайте на всичко да отминава. Помнете, че сега точно в този миг от вечността имате шанса с чисто сърце и мисли да платите цената за всичките си грешки до момента, като подарите на бъдещето си мир и любов.

Давайте и ще ви бъде дадено! Прощавайте и разбирайте искрено, дълбоко и чисто!

Благодарим за отделеното време на Венета Матева! Срещите с нея винаги са полезни и приятни!

Очакваме с нетърпение предстоящите събития на тема Кармична астрология!

*Венета Матева е дипломиран Магистър по Финансов мениджмънт в Стопанска Академия „Димитър Ценов“ – Свищов. Над 18 години от живота си отдава в банковия сектор, но както често обичаме да казваме „Не всичко е пари!“
В търсене на личното си щастие и удовлетворение от живота през 2015 започва да изучава астрология, успоредно с текущата си работа в корпоративния свят. С усещането и вярата, че никога не е късно да започнеш да преследваш мечтите си, овладява всичко свързано с тази наука – от зодиите през планетите, за да достигне до дълбочината на човешката същност, мисия и таланти. Завършва обучение в школата към съюза на Астролозите – Иван Станчев в класа на Кирил Горанов и предприема ПРОМЯНАТА – да се раздели смело с досегашния си начин на живот и работа. Паралелно завършва обучение за „Медиатор“ към „Професионалната асоциация на медиаторите в България“, както и обучение по традиционната система „РЕЙКИ“ на д-р Микао Усуи.
От 2017 година работи като Астролог, като в работата си използва всички практики на модерната западна Астрология, които умело съчетава с Нумерология. Води курсове по астрология за начинаещи и напреднали астролози, като до момента има завършили два випуска ученици. През 2019 издаде първата си книга „Сигурна промяна 2020“.

Още от Венета Матева на:
ПРОМЯНАТА е начин на живот
Web: Jupiter Astrology

За Астроконсултация и анализ с Венета Матева,
можете да пишете на FB: Юпитер или на info@change-life.eu

Марияна Стракова

Създател, Автор, Редактор, PR, Организатор събития, Йога преподавател, Ментор, Пътешественик

Все още няма коментари

Оставете коментар

Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Присъединете се към нашия бюлетин

no image

Mobile: +359878450065
E-mail: info@change-life.eu

Благодарим Ви за доверието!

Харесайте ни във Facebook