Необходимостта от йога практика (садхана)

От ученията на Свами Шивананда Сарасвати

Така както животоспасяващото лекарство е от първа необходимост за тези, които са тежко болни, така и йога садханата е необходимост за тези, които чувстват, че нещо в живота им липсва, било то физическо или умствено усещане, или които просто чувстват, че нещо не е наред в живота им. Йога садхана е общото название за тези техники, които внимателно са подбрани, за да премахнат несъвършенствата у нашата личност и същество. Човек е неспокоен, защото чувства липсата на добродетели и достойнства в живота си. И още повече – хората са по-осъзнати за негативните си страни и навици, които всъщност възпрепятстват реализирането на вътрешната сила у тях и да осъзнят истинската си същност.

Йога садхана означава практикуване на йога и представлява дисциплина, която следваме, за да изкореним и изчистим нашите погрешни програми – у тялото и ума. Йога дисциплината и упражненията имат за цел да поставят ума, интелекта, емоциите и тялото в добра форма и да ги тренират. Докторите, които са на разположение в обществото имат познания по физиология и анатомия. Те знаят как да се справят със симптомите у тялото, но има много малко доктори, които знаят методите и лековете за излекуването на причината за заболяванията, както на грубо физическо ниво, така и умствените, емоционалните и психичните проблеми. Западните медицина и психология без съмнение прогресират, но все още са в своята бебешка възраст.

Разбиране за цялостната личност
Нека например да изследваме как йога може да бъде една много добре развита система за психотерапия и да разучим полезните й аспекти едновременно от духовна и психологическа гледна точка. Когато говорим за един човек, не мислим само за неговото физическо тяло. Имаме идея и представа за неговите добри и лоши черти, за природата и същността на неговата личност. Тази представа за вътрешната същност може и да не е много ясна в началото, но за нас едно човешко същество със сигурност не означава само негото тяло, но и продължава с неговите качества, предимства, недостатъци и ерудиция. По този начин, щом си помислим за качествата на определен човек, поглеждаме вътрешната му същност, която е избрала определено тяло за свое жилище.

Вътрешните конфликти
Слоевете, от които е изградена една личност – от най-външният до най-вътрешният често пъти не са в хармония и съгласие помежду им. Понякога човек мисли, желае или мечтае за неща, които са доста чужди за нуждите на тялото му, или за по-дълбоката му същност. Понякога човек желае и очаква неща, които не може да получи, фантазира си и мечтае за неща, които са отвъд възможностите му. И така започва да се формира ядро, което причинява конфликт у личността. Подсъзнателно и неосъзнато, човек става жертва на неудовлетвореност, неконтролируеми емоции и желания, слаба воля, невроза и чувство за малоценност.

В същото време други неща като околна среда и влиянието й, погрешни съвети и напътствия от приятели, провалите разстройват и съсипват личността. И накрая, такъв човек се отдалечава от успеха и еволюционното развитие. За да може да изтласка подобна слабост на заден план, на преден план компенсаторно излиза по-низшата ни природа, която безспорно е част от човека. Тя започва да се проявява в различни варианти вредни за личността, антисоциални и антиморални дейности. Успехът от своя страна води със себе си увереност и сила, но провалите отслабват личността цялостно. Какво прави човек в подобна ситуация? Може ли човек да получи всичко, което желае? Човек, роден на този свят иска да вкуси от всички аспекти на живота. По този начин сред болката и удоволствията човек получава уроците на живота.

life-day

Животът е едновременно и сладък, и болезнен и това го знае всеки мъдър човек. Този, който е видял светлината на деня, не може да не забележи и тъмната нощ, нито е в негов интерес да пропуска този факт. Това е законът на природата и тя не прави отстъпки. Природата възприема всички еднакво и колелото на съдбата се върти, овъзмездявайки всяко физическо и ментално действие в живота. За да се избегнат нежеланите и вредни последици е много важно да се култивира и развие сърцевината на личността още от началния период на формирането й.

Състояние на съвършенство
Съществува вярването, че след преминаване през повечето от 84 лакхи (8,400,000) вида прераждания, се придобива правото на човешки живот на тази земя. Различните форми на живот, през които се преминава са минералното царство, растенията, животните и накрая човешката форма. Достигането до човешката форма на живот означава, че материята и духа са достигнали състояние, в което се дава възможност да се търси съвършенството и целта на живота. Тогава идва ред за развитие на фините елементи на личността в израстването до състояние на съвършенство, където човек може да постигне върховната цел на живота – Абсолютното битие на най-висшата платформа на живот. Нужно е грубият, необработен и непречистен ум на животинското съзнание да прерастне в по-фин, пречистен, чувствителен и силен ум.

Човешкият живот е най-благословен, защото е знак за началото и растежа на божествения живот вътре у нас. В животинската форма изучаваме използването на тялото и материалните сетива. В човешкия живот човек се учи да използва и да контролира ума, и да развива спящите психични сили у себе си. Но възможностите на ума не са достояние на всеки. Дори всъщност човек е много неосъзнат за тези възможности у него, които са спящи. Тези сили са като археологическите находки, които природата крие в себе си. Чрез практиките на йога човек разкрива и изкопава тези скрити сили на ума, които биха могли да се използват за следните неща:

  1. за по-успешно съществуване;
  2. за постигане на самоцелни мистични сили;
  3. за постигане на духовна реализация и просветление.

Първото и третото са желателни, безопасни и препоръчителни.

Чрез йога садхана човек постига спокойствие, мир, еднопосоченост на ума и силна решителност, а също така човек възвръща увереността у себе си. Всички тези качества са много важни за успешно съществуване във всички сфери на живота и ни даряват със знанието как да оползотворим енергията, генерирана от йога практиките.

peace

За да постигне свръхестествени (мистични) сили – сидхи – човек трябва да унищожи и прекърши цялата си физическа и психическа структура чрез силни и мощни практики, и да насочи всички умствени качества и сили изцяло към постигането само на една сидха. Но тези сидхи, макар и трудно достъпни, нямат истинска и постоянна стойност. Не можете да ги използвате успешно за постигане на истински цели, нито да имате някаква реална полза от тяхната демонстрация. Напротив, те вредят на реалното развитие на личността и представляват вредно отклонение от целта на човешкия живот. Затова йога не препоръчва стремеж към развиване на такива сили. Те не са истинската цел на йога.

Пречупване на оковите
От самото си раждане човек е прикован от големите и силни връзки и привързаности на безкрайните материални и сетивни желания или анади васани, и никакви сидхи не могат да прекъснат ограниченията на ума и невежеството, или авидйа. Всичко това е проявление на настоящата карма на живото същество. Кармата представлява причинно-следствената връзка породена от действията и желанията на живото същество. Изчистването на кармата е възможно само чрез личното усилие при редовно изпълнение на духовна практика (садхана). Чрез медитацията могат да се изгорят самскарите (архетипи и минали влияния, заредени с енергия) и да се изчисти лоша карма. Чрез практиките на медитацията изгрява светлината на знанието, която изгаря всичките ни самскари.

Йога садханата е подходящият метод за себереализация, защото цялата акумулирана енергия от практиките и неконсумираната енергия на ума, емоциите и тялото се насочват към здравословни и есенциални желания. Като най-висшата е реализиране на Божествената същност, което е и крайната цел на нашето съществуване. Всички емоции и умствени сили се трупат в положителна или отрицателна посока в депозитната сметка на себереализацията ни. Но, за да има правилно разбиране, усвояване и прилагане на практиките на йога е необходимо постоянно да се следват съветите на вещите в тази област. Особено в началото категорично е необходимо да има напъствие от учител, иначе човек може да се загуби в необятното пространство на психиката и подсъзнанието.

Източник: Yoga magazine, May 2005
www.yogamag.net

Ако се съмнявате в нещо, оставете скептицизма и събудете любопитството си.
Не вярвайте на това, което другите ви казват. Повярвайте на себе си чрез личния ви опит и усещане.   🙂

Запознайте се с нашия редовен ГРАФИК и изберете подходящото време и клас за вас. Очакваме ви!

Адрес:
гр. Пловдив, ул.“Иван Перпелиев № 5 (Пловдивски Културен Институт)
тел. за връзка: 032/66 44 33 или 0884 777 050
E-mail: info@change-life.eu

Марияна Стракова

Създател, Автор, Редактор, PR, Организатор събития, Йога преподавател, Ментор, Пътешественик

Все още няма коментари

Оставете коментар

Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Присъединете се към нашия бюлетин

no image

Mobile: +359878450065
E-mail: info@change-life.eu

Благодарим Ви за доверието!

Харесайте ни във Facebook