Свещена геометрия: Янтри за медитация

Свещената геометрия е навсякъде около нас. В източните култури използването и синхронизирането на геометрични фигури е начин да се култивира вниманието и нагласата към дълбока, трансформираща медитативна практика.

Използвайте силата на Янтра, за да задълбочите съзнанието си и да обогатите медитацията си.

Звучи ли ви познато? „Наслаждавам се на медитацията и осъзнаването на дишането и мантрата, които използвам, са полезни, но съм ориентиран визуално. Има ли някаква визуална рамка, която бих могъл да вплета в моята практика, която да ми помогне да остана фокусиран? “

Това не е необичаен въпрос, но може да бъде трудно да се отговори. Ако събирахме техники от много традиции и ги събирахме, бихме могли да се възползваме от всякакви образи: танги от тибетския будизъм, класически християнски икони, картини на чакри, изображения на любими божества или дори свещи. Можем да визуализираме спокоен плаж, горска поляна или спокойна хималайска картина. Това са точно видовете вдъхновяващи изображения, които използваме, за да украсим домовете си и стаите за медитация. Но случайното въвеждане на тези изображения в медитация не е много полезно и дори може да бъде разрушително.

Наред с науката за мантрата има още една наука, която дава визуална основа на мантрите: науката за Янтра. Янтрите са геометрични диаграми, често съставени от малка точка, заобиколена от кръгове, триъгълници и квадрати, всяка от които е символична. Тези изображения могат да се използват за укрепване на вашия медитативен фокус.

Точката като символика

Нека започнем с изображението на точка. Адептите в йога описват точка като портал, водещ от невидимото към видимото. Да предположим, че гледате надолу по дължината на железопътен коловоз към хоризонта. Отначало не виждате нищо, докато не наближите самите линии. След това в далечината виждате точка, която постепенно става все по-голяма и по-голяма. Скоро разпознавате очертанията на локомотив и се подготвяте да скочите от пътя. От очевидно празно пространство се появява обект и постепенно се превръща във влак.

От гледна точка на йогическата метафизика всички видими неща са пътували от непроявени състояния на съществуване до проявени. Бебетата, сградите и творческите идеи възникват от невидимото и се въплъщават. Дори самото съзнание възниква от невидимото и резултатът от неговото проявление е, че всеки от нас притежава чувство за индивидуално осъзнаване.

Йога писанията описват индивидуалното съзнание, като казват, че то е като вълна, възникваща от океан от чисто съзнание. Двeте са естествено и вечно свързани. И в янтра тази връзка между крайната и безкрайната реалност, между индивидуалното осъзнаване и чистото съзнание се символизира от точка.

Мъдреците ни напомнят, че именно през тази централна точка ние пътуваме в нашето медитативно пътуване от индивидуалното съзнание обратно към чистото съзнание. Темата се намира в Йога сутра – класическото ръководство на Патанджали по йога, където той описва медитацията като процес, в който се научаваме да задържим осъзнаването си в една точка. Докато медитацията се задълбочава, тази фокусна точка действа като опора, която насочва потока на вниманието навътре. Учителят от 8 век Шанкара също подчертава значението на еднопосочната концентрация: Постигането на еднопосочност на ума и сетивата е най-доброто от практиките. Превъзхожда всички други дхарми и всички други практики. – Упадеша Сахасри 17:24

За да практикувате еднопосочност, опитайте да използвате това изображение, за да подкрепите концентрацията си. Визуализирайте езеро с гладка повърхност, в която няма и най-малка вълничка. Ако мехурче въздух изплува от дъното или хвърлим камъче в езерото, спокойната повърхност на водата ще се изпълни с малки концентрични вълни, които нежно се разпространяват през цялото езеро. Това езеро е вашият ум. Докато умът ви се успокоява по време на медитация, повърхността му става все по-неподвижна.

В медитацията на мантрата си представете как си почивате в една точка, в която обектът на вашата концентрация, вашата мантра, първо се издига в осъзнаване. Мантрата, в този случай, е балонът, издигащ се на повърхността на съзнанието. Вниманието ви почива в звука на мантрата в точката, където за първи път достига до повърхността на съзнателния ви ум. Пулсациите на този звук се разпространяват в съзнанието ви, но вие не се съобразявате с движенията им, нито с идванията и заминаванията на други мисли. Що се отнася до някакви умствени дейности, различни от звука на мантрата, просто не правете нищо. След като се утвърдите във вашата мантра, използвайки визуалния образ, оставете изображението и просто продължете да си почивате в мантрата, в точката в центъра на ума ви.

Лъч от светлина

Когато една точка се удължи в едно измерение, резултатът е безкрайно дълга права линия. За да поставите това в йогийски контекст, разгледайте следната история от Пураните, ранните текстове на индийската митология.

Веднъж пред боговете се появи брилянтна вертикална светлина. Този светлинен лъч притежаваше сила, която правеше безсилни дори естествените сили на вятъра и огъня. Изумени две божества се заеха незабавно да открият своето начало и край, но търсенето, продължило много еони, се оказа безплодно. Едва след като боговете бяха смирени от безкрайната си необятност и мощ, светлинният вал се разкри като проява на чисто съзнание.

Има паралел между тази история и практиката на медитация. В човешкото тяло вертикалната ос на светлината е гръбначната ос. Без наличието на тази колона жива енергия, нито една от по-малките функции на човешката физиология не може да функционира. При медитация тялото е подравнено по гръбначната ос. Това помага в процеса на пробуждане на изтънчено чувство за вътрешно осъзнаване.

Триъгълници и триединства

Междувременно архетипният номер три се обозначава в системата на Янтра с формата на триъгълник. Трите точки, образуващи ъглите на триъгълника, означават произволен брой троици, като начало, средата и края; субект, обект и средства за познаване; Брахма, Вишну и Шива; минало, настояще и бъдеще; земя, небе и въздух; или извършител, действие и средства за извършване на действие.

Сред най-важните от йогическите триединства са трите гуни – трите качества или „нишки“, от които е изтъкана Вселената и които проникват във всеки аспект на явната реалност. Те имат санскритските имена саттва (светлина), раджас (движение) и тамас (тъмнина) и те си взаимодействат помежду си, за да създадат безкрайни пермутации, които са безграничните форми на материя и ум. Например, човешката личност се състои от тяло (тамасичният елемент на личността), вътрешни енергии (раджасичният елемент на личността) и ум (сатвичният елемент на личността), докато временните състояния на ума могат да бъдат тамасични (ленив, мързелив), раджасичен (пълен с желание и вълнение) или сатвичен (уравновесен, спокоен, уравновесен). И така е с всичко.

Силата на творението, чиято природа въплъщава тези три качества, се нарича Шакти (сила, енергия). Съпругът й, чисто съзнание, се нарича Шива (благоприятен, добронамерен). Но Шива и Шакти са по същество едно, като огън и светлина. Връзката им понякога се символизира чрез поставяне на точка (Шива) в триъгълник (Шакти). Съюзът на тези два принципа прониква в цялото творение под формата на дълбока и трайна радост.

Триъгълниците, насочени надолу, представляват божествена благодат. Те също така представляват сома, храна за огъня на живота.

Триъгълниците могат да сочат нагоре или надолу. Тези, насочени нагоре, показват нарастваща енергия и движение нагоре в човешкото тяло. Те представляват стремеж и усилия. Те също представляват огън, защото приличат на възходящите форми на пламъци. Триъгълниците, насочени надолу, представляват божествена благодат. Те също така представляват сома, храна за огъня на живота. В центъра на сърцето тези триъгълници се сливат под формата на два преплетени триъгълника, обърнат нагоре триъгълник, свързан с Шива, и насочен надолу триъгълник на Шакти (изпълнен с благодатна благодат).

Тялото като Янтра: Медитация

Когато седите за медитация в някоя от позите с кръстосани крака, можете да видите триъгълни форми в собственото си тяло. Двете колена и основата на гръбначния стълб създават триъгълна основа, а цялото тяло също образува насочен нагоре триъгълник. По-сложен анализ на нагоре триъгълните форми на тялото го изобразява като тетраедър, четиристранно геометрично твърдо тяло.

Тези и други янтрични изображения могат да бъдат намерени в тялото, когато то е в медитативна поза. Следователно човешко същество е въплъщение на янтра. Когато седите в медитативна поза с кръстосани крака, вие сте изображението, което визуално се изобразява от янтрата.

Как можете да използвате тези янтрични изображения в медитация? 

Ето една проста и същевременно възхитителна медитативна практика, при която пътувате нагоре и надолу по централната ос на тялото си с дъха, визуален образ (нишка светлина) и мантра (so’ham):

Седнете за медитация и затворете очи. Подредете стойката си (дори ако не седите с кръстосани крака), така че да визуализирате гръбначния си стълб като централна ос, балансирана отдолу нагоре.

Представете тялото си във формата на обърнат нагоре тетраедър. Нека интериорът на тази форма танцува нежно с пламъците на бдителност и енергия.

Отпуснете тялото си и оставете дъха си да се прочисти и след това да ви подхрани, докато изтича и навлиза.

Когато сте готови, насочете вниманието си към дъха в ноздрите. Почувствайте дъха там за известно време. Добавете мантрата so’ham, след като вниманието ви към дъха стане равномерно – вдишвайки бавно и издишвайки удължено, като чувствате фината вибрация в гърлото.

Преместете вашата концентрация в точката на междувеждието. Сега издишайте до основата на гръбначния стълб с нежно свистене в гърлото (Уджай дишане) и вдишайте с вниамието си до короната на главата. Дишайте така, сякаш пътувате нагоре и надолу по гръбначната ос, като визуализирате нишковидна светлина. Продължете няколко минути, като коригирате стойката си, така че гръбначният стълб да се поддържа лесно.

Когато сте готови, насочете вниманието си към аджна чакра, центърът на веждите. Задръжте вашето съзнание в звука на мантрата so’ham, като постепенно стеснявате вниманието си до една точка – точката, в която звукът първо възниква в съзнанието ви. Докато задържате вниманието си в мантрата, оставете звука му да запълни пространството на ума ви.

Останете толкова дълго, колкото желаете като се изолирате от визуалните образи и се отпуснете в звука на мантрата.

Автор: Ролф Совик
Източник: https://yogainternational.com/

Деница Митрева

йога преподавател, автор на статии, холистични програми, организатор събития, пътешественик

Все още няма коментари

Оставете коментар

Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Присъединете се към нашия бюлетин

no image

Mobile: +359878450065
E-mail: info@change-life.eu

Благодарим Ви за доверието!

Харесайте ни във Facebook